Oefentherapie Cesar Algemeen

 

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, ontwikkeld door Marie Cesar, gericht op het behandelen én voorkomen van klachten die het gevolg zijn van een onjuiste houding en/of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde ziekte of afwijking. De oefentherapeut heeft een benadering waarin de totale mens als geheel in zijn omgeving wordt ondersteund. 

Tijdens de dagelijkse activiteiten, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, sportactiviteiten, hobby’s en andere vrije tijdsbestedingen gebruiken we het lichaam. Dat we dit niet altijd op de meest optimale wijze doen merken we aan het lichaam dat gaat protesteren ofwel, we krijgen klachten. Daar waar de klachten langer aanhouden of regelmatig terugkeren is het zeker zinvol om bij de oefentherapeut Cesar langs te gaan. Voor het begeleiden van houdingsveranderingen en verbeteren van bewegingsgewoonten bij de cliënt, is de oefentherapeut dé aangewezen behandelaar. Dit, omdat de therapie niet alleen is gericht op het wegnemen van de klacht maar vooral op het voorkómen van de klacht. Oefentherapie Cesar is een methode die preventief werkt. Gelet op de huidige vergoedingen vanuit het zorgstelsel, is het zinvol om de oorzaak van de klachten aan te pakken en niet alleen de symptomen te bestrijden. Hierin onderscheidt de oefentherapie Cesar zich.

 

 2021 - Oefentherapie Doetinchem-Varsseveld