BEDRIJFSOEFENTHERAPIE

In de visie van de bedrijfsoefentherapeut vormen bewustwording en gedragsverandering van de medewerker het uitgangspunt om werkgerelateerde klachten te voorkomen, dan wel te verminderen. Alleen het aanpassen van de werkplek is veelal niet voldoende. Naast het geven van een advies met betrekking tot de werkomgeving gaat de bedrijfsoefentherapeut een stap verder door de medewerker bewust te maken van zijn werkhouding en bewegingsgewoonten. Voor de medewerker wordt inzichtelijk gemaakt wat de relatie is tussen zijn klachten en zijn houding/beweging in de werkomgeving. Bewustwording en gedragsverandering staan hierbij centraal. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Noodzakelijk voor een goede reïntegratie.

Naast het afgerond hebben van de opleiding tot bedrijfsoefentherapeut heb ik tevens 17 jaar werkervaring achter de rug die ik opgedaan heb toen ik werkzaam was binnen twee arbodiensten.

 

Kosten: 90 euro per uur (excl. BTW en reiskosten)

 2021 - Oefentherapie Doetinchem-Varsseveld