top of page
stressgerelateerde klachten

PSYCHOSOMATIEK

Als psychosomatisch oefentherapeut help ik je met stress-gerelateerde klachten.

Denk hierbij aan:

- Hyperventilatie (druk op de borst, snelle ademhaling, prikkelingen, versterkte transpiratie, duizeligheid)

- Angst- en paniekklachten

- Ademhalingsklachten (ademdisregulatie) / Benauwdheid

- Burnout

Middels scholing heb ik mij meer gespecialiseerd in het behandelen van TRAUMA'S

Wil je weten welke methodes ik daar voor hanteer, klik dan op één van onderstaande balkjes.

emotieve therapie

EMOTIEVE THERAPIE

emotieve therapie

Middels de cognitieve gedragstherapie is veel winst te behalen.

In een aantal gevallen weten mensen dat ze reageren op een manier die hen niet verder helpt, maar zijn ze niet in staat zijn dit zelf te veranderen. In dit geval speelt een onderliggende, oude emotie mee (boosheid, verdriet of angst) welke getriggerd wordt door een situatie in het nu. Hierdoor wordt een oude (vastzittende) emotie omhoog gehaald (getriggerd).

 

Zodra er sprake is van een geactiveerde emotie, dan gaat die vóór het denken (en realiseren we ons achteraf pas weer dat we het anders hadden moeten doen, maar de schade is dan al weer aangericht). Deze situatie houdt in dat je dan last hebt van ongewenst gedrag (vermijden, dichtklappen, aanpassen, presteren, boos reageren enz.) Het lukt je echter niet om te veranderen.

 

Emotieve therapie is in deze situatie een perfecte behandelmethode. We gaan aan de slag met het weghalen van deze diepliggende (negatieve) emoties die jouw leven negatief beïnvloeden. Via situaties in het heden spoor ik de 'ladingen' op. De lading bestaat uit een negatieve emotie (angst, verdriet of boosheid) welke gekoppeld zit aan een negatieve overtuiging (onbewuste gedachte) en voelbaar is in het lichaam. Het weghalen van de negatieve emotie en de daaraan gekoppelde negatieve overtuiging zorgt voor het verdwijnen van het ongewenste gedrag of klacht. Het resultaat is dat je je vrijer voelt, dat je zijn mag wie je bent en dat dat oké is. Hiermee verdwijnt de veroorzaker van het ongewenste gedrag en/of de veroorzaker van je lichamelijke klachten.

Hieronder een video met een heldere uitleg (Nederlands ondertiteld) over de polyfagaaltheorie. De theorie achter de emotieve theorie.

Tijdsduur:

9.07 minuten

EMDR

EMDR

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een wetenschappelijk bewezen, effectieve behandelmethode voor PTSS (post traumatische stress stoornis), oftewel klachten die ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Een behandelmethode welke veelvuldig door psychologen wordt toegepast. De methode zorgt ervoor dat alsnog verwerking plaatsvindt, waardoor de situatie uit het verleden slechts nog herinnering is maar niet meer gepaard gaat met heftige, belemmerende emoties. 

Naast de emotieve therapie kan EMDR als methode toepassen.

EMDR
Ademtherapie

ADEMTHERAPIE

Ademtherapie

Ademhaling is een essentieel proces voor het menselijk leven.

Adempatronen beïnvloeden onze fysiologie, onze psychologische toestand en ons onbewustzijn. We zijn ons meestal niet bewust van onze ademhaling.

Adempatronen dragen aanzienlijk bij aan gezondheid en ziekte. Langzaam en moeiteloos leren ademen verbetert onze gezondheid en ons gevoel van welzijn. 

Van nature hebben we een ontspannen adembeweging. Normaal gesproken hoeven we hier geen aandacht aan te besteden, het is iets heel vanzelfsprekends. ​Soms echter verloopt de ademhaling niet prettig. Gaat het (vaak) te snel en komen er klachten als benauwdheid, duizeligheid, druk op de borst, hartkloppingen, zweten, prikkeling rondom de mond en/of armen etc. bij. We spreken dan van hyperventilatie of afgekort HVS (hyperventilatie syndroom) of angst- en paniekstoornis.

 

Emoties en stress beïnvloeden in deze situatie het ademhalingsproces. 

​Met de juiste ademoefeningen beïnvloed je jouw breinwerking waarmee je in een meer ontspannen staat kunt komen. Je ervaart dat je weer grip op je leven krijgt en daarmee een ontspannen ademproces. Hierdoor verminderen of verdwijnen al vaak vele klachten. Waar nodig, gaan we verder kijken naar de oorzaak van de spanning/stress, zodat deze weggenomen kan worden of dat je leert er beter mee om te gaan.

MINDFULNESS

Mindfulness

Bij mindfulness gaat het om 'met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu'.

Regelmatig wordt dit door mensen als 'zweverig' ervaren. Het is echter een wetenschappelijk bewezen methode welke helpt bij o.a. depressieve klachten, chronische pijn, angstklachten en mentale gezondheid.

Met deze methode leer je ervaren wat je gedachten en emoties zijn en hoe je daarop reageert. Alleen door dit bewust te worden kun je veranderingen aanbrengen, anders reageer je op de automatische piloot.

Mijn ervaring is dat cliënten onbewust te veel 'in hun hoofd zitten' ofwel vanuit het hoofd leven. Het invullen voor een ander of denken 'wat de ander ervan zal denken' zijn daar voorbeelden van. Dit veroorzaakt veel spanning, wat op diverse manieren tot uiting kan komen (hyperventilatieklachten, angststoornissen, lichamelijke klachten etc.) 

Onderliggend aan het 'in het hoofd' zitten zijn veelal oude negatieve emoties, welke je onbewust uit de weg gaat. Mocht dit bij jou aan de orde zijn, dan kan ik daarmee aan de slag met EMDR of emotieve therapie.

mindfulness

THERAPEUTISCH LICHAAMSWERK

therapeutisch lichaamswerk

Naast mindfulness is het therapeutisch lichaamswerk een methode waarbij vooral bewustwording wordt gecreëerd t.a.v. jouw gedrag (ook wel copingstijl genoemd). Hoe reageer jij in het dagelijks leven op verschillende gebeurtenissen en vooral, wat veroorzaakt deze reactie? Alleen als jouw reactie ongewenst is (bijvoorbeeld: vermijden, te veel aanpassen, stemverheffing, perfectionisme etc.) gaan we daar mee aan de slag.

Therapeutisch lichaamswerk
Chronische pijn

CHRONISCHE PIJNKLACHTEN

Kamp je al jarenlang met klachten die je leven nadelig beïnvloeden?

Het Netwerk Chronische Pijn (NCP) werkt met een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De succesvolle behandelmethode richt zich niet zozeer op het wegnemen van de pijn, maar op het leren omgaan met de pijn en hierdoor weer grip krijgen op je leven. Waar mogelijk gaan we in op de oorzaken ervan. Zoals bij alle therapieën is je inzet natuurlijk het belangrijkst.

 

Voor meer informatie verwijs ik naar de site van het Netwerk Chronische Pijn. Klik hiervoor op het logo.

​Hieronder vind je een tweetal informatieve filmpjes over chronische klachten en SOLK

(Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) tegenwoordig ALK genoemd (aanhoudende lichamelijke klachten)

Chronische pijn

Pijneducatie 6.13 minuten

SOLK 3.21 minuten

Toolkit chronische pijn

PIJNTOOLKIT

 

INFORMATIE VOOR MENSEN MET CHRONISCHE PIJNKLACHTEN.     

Klik op de foto

SLAAPTHERAPIE

Volgens recente cijfers worstelen 1,5 miljoen Nederlanders elke avond met slaapproblemen. Men piekert, ligt te woelen of tevergeefs te wachten op de slaap die maar niet komen wil. 

 

Een slaapstoornis is niet alleen een nachtelijk probleem, het verband met het dagelijks functioneren is sterk aanwezig. Goed inzicht verkrijgen in de situatie van de cliënt is noodzakelijk om grip te krijgen op het slaapprobleem en hierin verbetering aan te brengen. 

 

Als slaapoefentherapeut breng ik in kaart hoe persoonlijke zorgen, verkeerde slaapgewoonten en/of lichamelijke klachten het slaapprobleem veroorzaken en/of versterken. Naast het geven van inzicht over het slaapgedrag aan de cliënt bestaat de therapie uit oefeningen die de cliënt zelf thuis kan toepassen. Dit kunnen oefeningen zijn om te concentreren, stoppen met malen, aandachtsoefeningen, maar ook ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

slaaptherapie
Slaaptherapie
bottom of page