Oefentherapie Doetinchem

Wat kan ik voor je doen bij LICHAMELIJKE klachten?

Heb je last van regelmatig terugkerende klachten en wil je daar nu eindelijk eens blijvend vanaf?

Wil je weten wat een oefentherapeut voor jou kan doen? Plan dan gerust een gratis telefonisch consult van een half uur om vooraf meer informatie te krijgen.

Wil je meer weten? Achter de knoppen hieronder vind je meer informatie

 
stressgerelateerde klachten

Wat kan ik voor je doen bij STRESS gerelateerde klachten?

Er kunnen diverse klachten ontstaan als gevolg van stress. We reageren daar niet allemaal hetzelfde op, zoals je al in het rijtje zag staan. Natuurlijk zijn er nog andere reacties waarmee mensen reageren op stress.

Gelukkig is er veel aan te doen en ik kan je daarbij helpen!

Hieronder vind je een aantal methoden die ik kan toepassen, mocht je daar wat meer over willen weten.
Je kunt ook een moment inplannen, zodat we samen kunnen overleggen en jij de juiste beslissing kunt nemen.     


H
 

BEHANDELINGEN

 
Yoga voor ouderen

VERGROTEN VAN DE ONTSPANNING, MOBILITEIT EN SPIERKRACHT

Het aannemen van een goede houding of het uitvoeren van een goed bewegingspatroon vergt meestal wat voorbereidend werk. Zo kan het zijn, dat er gestart wordt met oefeningen die de ontspanning vergroten, daar waar juist teveel spanning zit. Vaak ook gekoppeld aan het vergroten van de mobiliteit (beweeglijkheid) van de gewrichten (wervelkolom) en natuurlijk het vergroten van de spierkracht.

Oefeningen die je vooral thuis kunt doen, je kunt ze regelmatig herhalen, waardoor de verandering sneller optreedt. Vervolgens wordt dit toegepast in het uitvoeren van jouw dagelijkse activiteiten. Door dit regelmatig kortdurend toe te passen treedt gewenning op en ervaar je het als gewoonte. De nieuwe houding en bewegingspatroon maakt dan onderdeel uit van jou leven. Hiermee ben je je eigen onderhoudsmonteur van je lichaam.

VERBETEREN VAN DE HOUDING EN HET BEWEGINGSPATROON

Als oefentherapeut Cesar ben ik opgeleid om jou te leren je houding en bewegingspatroon te verbeteren. Het uitganspunt is ons skelet, de spieren en de zenuwen. Als de gewrichten in de meest optimale stand staan, zorgt dat voor een juiste positie van de spieren, waardoor een goede beweging makkelijk en soepeler verloopt. Het lichaam wordt dan beter belast en overbelasting wordt voorkomen. Hiermee worden de klachten weggehaald én voorkómen.

Dit goed aanleren gebeurt in stappen, afgestemd op jouw beginsituatie en wordt rustig uitgebouwd. Het eindoel is een goede houding en bewegingspatroon die er tegelijkertijd voor zorgt dat je in de toekomst minder kans hebt op herhaling van klachten.

 

Het sterker maken van spieren en het vergroten van het uithoudingsvermogen

wat je vaak doet bij de fysiotherapeut is natuurlijk goed, maar leert niet vanzelf

een goed bewegingspatroon aan.

Hetzelfde geldt voor het gemasseerd worden. Vaak even fijn, soms ook nodig,

maar de oorzaak wordt niet aangepakt  en de klacht komt vaak snel weer terug.

lopen_b.gif
 
 

AANPASSEN VAN OMGEVINGSFACTOREN AAN JOU

Met een goede houding en goed bewegingspatroon alleen ben je er nog niet. Want hoe goed je rug ook gestrekt is, als je werkt aan een te hoog bureau, gaan er uiteindelijk toch klachten ontstaan. Het leren hoe je de omgeving kunt aanpassen (ergonomie) is een onderdeel van mijn werk.

17 jaar heb ik gewerkt binnen een arbodienst. Hierdoor ben ik bekend met veel werksituaties. Deze kennis gebruik ik binnen de behandeling. 

Waar nodig, kom ik op de werkvloer (in overleg met de werkgever) om op die manier de werkhouding en werkomgeving zo optimaal mogelijk te maken.

Uiteraard geldt dit ook voor aanpassingen in de thuissituatie.

Bedrijfsoefentherapie
 

EMOTIEVE THERAPIE

Vrouw op Vensterbank

Middels de cognitieve gedragstherapie is veel winst te behalen. In een aantal gevallen weten mensen dat ze reageren op een manier die hen niet verder helpt, maar zijn ze niet in staat zijn dit zelf te veranderen. In dit geval speelt een onderliggende, oude emotie mee (boosheid bijvoorbeeld) welke getriggerd wordt door een situatie in het nu, die een oude (vastzittende) emotie omhoog haalt (triggert).

 

Zodra sprake is van een geactiveerde emotie, dan gaat die vóór het denken (en realiseren we ons achteraf dat we het anders hadden moeten doen, maar de schade is dan al weer aangericht). Deze situatie houdt in dat je dan last hebt van ongewenst gedrag (vermijden, dichtklappen, aanpassen, presteren, boos reageren enz.) Het lukt je echter niet om te veranderen.

 

Emotieve therapie is in deze situatie een perfecte behandelmethode. We gaan aan de slag met het weghalen van deze diepliggende (negatieve) emoties die jouw leven negatief beïnvloeden. Via situaties in het heden spoor ik de 'ladingen' op. De lading bestaat uit een negatieve emotie (angst, verdriet of boosheid) welke gekoppeld zit aan een negatieve overtuiging (onbewuste gedachte) en voelbaar is in het lichaam. Het weghalen van de negatieve emotie en de daaraan gekoppelde negatieve overtuiging zorgt voor het verdwijnen van het ongewenste gedrag of klacht. Het resultaat is dat je je vrijer voelt, dat je zijn mag wie je bent en dat dat oké is. Hiermee verdwijnt de veroorzaker van het ongewenste gedrag en/of de veroorzaker van je lichamelijke klachten.

 

EMDR

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een wetenschappelijk bewezen, effectieve behandelmethode voor PTSS (post traumatische stress stoornis), oftewel klachten die ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Een behandelmethode welke veelvuldig door psychologen wordt toegepast. De methode zorgt ervoor dat alsnog verwerking plaatsvindt, waardoor de situatie uit het verleden slechts nog herinnering is maar niet meer gepaard gaat met de heftige, belemmerende emoties.

Heldere ogen

ADEMTHERAPIE

Ademtherapie

Ademhaling is een essentieel proces voor het menselijk leven. Adempatronen beïnvloeden onze fysiologie, onze psychologische toestand en ons onbewustzijn. We zijn ons meestal niet bewust van onze ademhaling.

Adempatronen dragen aanzienlijk bij aan gezondheid en ziekte. Langzaam en moeiteloos leren ademen verbetert onze gezondheid en ons gevoel van welzijn. Van nature hebben we een ontspannen adembeweging. Normaal gesproken hoeven we hier geen aandacht aan te besteden, het is iets heel vanzelfsprekends. ​Soms echter verloopt de ademhaling niet prettig. Gaat het (vaak) te snel en komen er klachten als benauwdheid, duizeligheid, druk op de borst, hartkloppingen, zweten, prikkeling rondom de mond en/of armen etc. bij. We spreken dan van hyperventilatie of afgekort HVS (hyperventilatie syndroom) of angst- en paniekstoornis.

 

Emoties en stress beïnvloeden in deze situatie het ademhalingsproces. 

​Met de juiste ademoefeningen beïnvloed je jouw breinwerking waarmee je in een meer ontspannen staat kunt komen. Je ervaart dat je weer grip op je leven krijgt en daarmee een ontspannen ademproces. Hierdoor verminderen of verdwijnen al vaak vele klachten. Waar nodig, gaan we verder kijken naar de oorzaak van de spanning/stress, zodat deze weggenomen kan worden of dat je leert er beter mee om te gaan.

 

MINDFULNESS

Listening to Music

Bij mindfulness gaat het om 'met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu'.

Regelmatig wordt dit door mensen als 'zweverig' ervaren. Het is echter een wetenschappelijk bewezen methode welke helpt bij o.a. depressieve klachten, chronische pijn, angstklachten en mentale gezondheid.

Met deze methode leer je ervaren wat je gedachten en emoties zijn en hoe je daarop reageert. Alleen door dit bewust te worden kun je veranderingen aanbrengen, anders reageer je op de automatische piloot.

Mijn ervaring is dat cliënten onbewust te veel 'in hun hoofd zitten' ofwel vanuit het hoofd leven. Het invullen voor een ander of denken 'wat de ander ervan zal denken' zijn daar voorbeelden van. Dit veroorzaakt veel spanning, wat op diverse manieren tot uiting kan komen (hyperventilatieklachten, angststoornissen, lichamelijke klachten etc.) 

Onderliggend aan het 'in het hoofd' zitten zijn veelal oude negatieve emoties, welke je onbewust uit de weg gaat. Mocht dit bij jou aan de orde zijn, dan kan ik daarmee aan de slag met EMDR of emotieve therapie.

 

THERAPEUTISCH LICHAAMSWERK

Naast mindfulness is het therapeutisch lichaamswerk een methode waarbij vooral bewustwording wordt gecreëerd t.a.v. jouw gedrag (ook wel copingstijl genoemd). Hoe reageer jij in het dagelijks leven op verschillende gebeurtenissen en vooral, wat veroorzaakt deze reactie? Alleen als jouw reactie ongewenst is (bijvoorbeeld: vermijden, te veel aanpassen, stemverheffing, perfectionisme etc.) gaan we daar mee aan de slag.

Een pauze nemen
 
 

CHRONISCHE PIJN

ncp_logo-300dpi.jpg

Kamp je al jarenlang met klachten die je leven nadelig beïnvloeden?

Het Netwerk Chronische Pijn (NCP) werkt met een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De succesvolle behandelmethode richt zich niet zozeer op het wegnemen van de pijn, maar op het leren omgaan met de pijn en hierdoor weer grip krijgen op je leven. Waar mogelijk gaan we in op de oorzaken ervan. Zoals bij alle therapieën is je inzet natuurlijk het belangrijkst.

 

Voor meer informatie verwijs ik naar de site van het Netwerk Chronische Pijn. Klik hiervoor op het logo.

​Hieronder vind je een tweetal informatieve filmpjes over chronische klachten en SOLK

(Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) tegenwoordig ALK genoemd (aanhoudende lichamelijke klachten)

Pijneducatie 6.13 minuten

Image by Tekton

SOLK 3.21 minuten

PIJNTOOLKIT

 

INFORMATIE VOOR MENSEN MET CHRONISCHE PIJNKLACHTEN.     

Klik op de foto
 

SLAAPTHERAPIE

Volgens recente cijfers worstelen 1,5 miljoen Nederlanders elke avond met slaapproblemen. Men piekert, ligt te woelen of tevergeefs te wachten op de slaap die maar niet komen wil. 

 

Een slaapstoornis is niet alleen een nachtelijk probleem, het verband met het dagelijks functioneren is sterk aanwezig. Goed inzicht verkrijgen in de situatie van de cliënt is noodzakelijk om grip te krijgen op het slaapprobleem en hierin verbetering aan te brengen. 

 

Als slaapoefentherapeut breng ik in kaart hoe persoonlijke zorgen, verkeerde slaapgewoonten en/of lichamelijke klachten het slaapprobleem veroorzaken en/of versterken. Naast het geven van inzicht over het slaapgedrag aan de cliënt bestaat de therapie uit oefeningen die de cliënt zelf thuis kan toepassen. Dit kunnen oefeningen zijn om te concentreren, stoppen met malen, aandachtsoefeningen, maar ook ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

slapen (2)_edited.png